NordicScreen ApS – SLA v.1

Serviceniveauaftale

I denne SLA finder du en beskrivelse af vores normale responstider ved supporthenvendelser indenfor vores åbningstider. Denne SLA indeholder også en beskrivelse af, hvordan du indrapportere fejl, forslag til forbedringer, og hvordan disse bliver håndteret af NordicScreen.

Hvem inkludere denne aftale

NordicScreen yder support til alle kunder samt partnere med en certificeret partner status. Den service, der ydes til partnere er jf. de kundeservice og support forpligtelser, som er beskrevet i kontrakten med Partneren.

Vores supportservice inkluderer e-mail og telefonsupport på officielle arbejdsdage. Der tages dog forbehold for uforudsete situationer som påvirker vores standard responstider kortvarigt.

Telefonsupport

NordicScreen tilbyder telefonsupport, hvor personale med stor kendskab til vores produkter kan vejlede dig i brugen af dem.

Åbningstider for telefonsupport

Mandag 08:30-16:00
Tirsdag 08:30-16:00
Onsdag 08:30-16:00
Torsdag 08:30-16:00
Fredag 08:30-15:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Åbningstider gælder almindelige arbejdsdage i Danmark.

Telefonnummer: +45 71 92 62 22

E-mail support

NordicScreen tilbyder e-mail support. Vi bestræber os på, at besvare e-mails indledningsvist inden for 5 timer i vores åbningstid.

Åbningstider for e-mail support

Mandag 08:30-16:00
Tirsdag 08:30-16:00
Onsdag 08:30-16:00
Torsdag 08:30-16:00
Fredag 08:30-15:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Åbningstider gælder almindelige arbejdsdage i Danmark.

Email: [email protected]

Ønsker til forbedringer

Ved indrapportering af nye ønsker/ideer til forbedringer af vores produkter skal du skrive til [email protected]

Ønsker/ideer vil blive registreret og vurderet ud fra NordicScreens nuværende strategi og salgsfokus.

Fejl eller uregelmæssigheder

Din og andre kunders oplevelse af vores produkter har stor fokus for alle medarbejdere i NordicScreen. Vi arbejder konstant på, at gør produkterne bedre og tager derfor alt feedback og fejlrapportering alvorligt.

Ved indrapportering af fejl til NordicScreen skal følgende punkter være oplyst. Dette sikrer de bedst mulige betingelser for at vores Customer Success afdeling kan udbedre fejlen. Fejl som ikke indeholder nedenstående informationer sendes retur til afsender.

  • Hvilket produkt drejer det sig om (Q-Play, Q-Cal)
  • Kontonavn/Aftale nr.
  • I hvilken del af produktet oplever du fejl (App, DesignTool, ConnectPlayer, mm.)
  • Konkret beskrivelse af fejlen
  • Beskrivelse af, hvordan fejlen påvirker din løsning generelt
  • Billeder eller video af fejlen.

Fejlen vil derefter få en status ud fra dens kompleksitet og i hvor høj grad den påvirker driften af det pågældende produkt. Der er desuden fokus på, om fejlen påvirker admin site eller om det påvirker driften af players.

Indrapporteringen af fejl skal ske skriftligt til [email protected] med emnet:

”Incidents – (indsæt kort beskrivelse)”

NordicScreen fejltyper

I dette afsnit kan du læse, hvordan vi kategoriserer de fejl, som bliver indrapporteret, samt hvordan de håndteres.

Mindre fejl
Små ikke funktionsbegrænsende fejl i systemet, som kan opleves forstyrrende og eller irriterende for brugeren. Fejl af denne type noteres uden yderligere opfølgning.

Store fejl
Flere kunder bliver i nogen grad begrænset i deres brug af produkternes mange muligheder. Produktet er dog stadig funktionsdygtigt. Fejl af denne type noteres og der følges op.

Kritiske fejl
Flere kunder bliver i høj grad begrænset i brugen af produkternes basale funktioner. Der er oftest tale om driftsstop, sort skærm eller misvisende informationer. Fejl af denne type noteres og der følges op.

Skulle der opstå Critical fejl uden for åbningstiderne opfordrer NordicScreen til, at du hurtigst muligt indrapporterer fejlen skriftligt, og at du tager kontakt direkte til en NordicScreen medarbejder på både telefon og mail.

24/7 systemovervågning

NordicScreen overvåger alle systemer elektronisk 24 timer i døgnet 365 dage om året. Skulle der opstå problemer vil nøglepersoner hos NordicScreen blive underrettet. Herefter vil der blive lagt en handlingsplan for den pågældende udfordring. Om nødvendigt vil denne handlingsplan blive sendt til relevante forhandlere.

Log ind

Q-Play v2

Q-Play v1

Har du brug for hjælp til at flytte til Q-Play v2? Kontakt vores support på [email protected] eller på +45 71 92 62 22

Vælg dit produkt