NordicScreen ApS – SLA v.1

Baggrund

NordicScreen SLA v.1 beskriver normale responstider ved support herunder åbningstider. Desuden beskrives hvordan fejl og ønsker håndteres af NordicScreen.

 

Indhold

NordicScreen leverer support til forhandlere jf. kundeservice og support forpligtigelser beskrevet i NordicScreen rabatstruktur. NordicScreen stiller e-mail og telefonsupport til rådighed overfor forhandlere med ”Certified Dealer” eller ”OEM Partner” status. Supporten gælder kun officielle arbejdsdage. Der tages forbehold for uforudsete situationer som kan påvirke responstiden kortvarigt.

 

Telefonsupport

NordicScreen tilbyder telefonsupport med systemkendt personale. Personalet kan vejlede i brugen af NordicScreen produkter.

 

Åbningstider til telefonsupport
Mandag 08:30-16:00
Tirsdag 08:30-16:00
Onsdag 08:30-16:00
Torsdag 08:30-16:00
Fredag 08:30-15:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Åbningstider gælder almindelige arbejdsdage i Danmark.
Telefonnummer: +45 71 99 15 15

 

E-mail support

NordicScreen tilbyder e-mail support. NordicScreen stræber sig efter, at besvare e-mails indledningsvist inden for 5 timer i åbningstiden.

Åbningstider til e-mail support
Mandag 08:30-16:00
Tirsdag 08:30-16:00
Onsdag 08:30-16:00
Torsdag 08:30-16:00
Fredag 08:30-15:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Åbningstider gælder almindelige arbejdsdage i Danmark.
Email: [email protected]

 

Ønsker

Ved Indrapportering af nye ønsker/ideer til NordicScreen systemer skal dette ske via nedenstående side.
Ønsker/ideer vil blive registret og vurderet ud fra NordicScreens nuværende strategi og salgsfokus.


https://nordicscreen.com/da/forslag-til-forbedringer

 

 

Fejl eller uregelmæssigheder

Kundernes oplevelser af systemet har stor fokus for alle medarbejdere i NordicScreen. Vi arbejder konstant på, at gør produktet bedre og tager derfor alt feedback og fejl rapportering alvorligt.

Ved indrapportering af fejl til NordicScreen skal følgende punkter være oplyst. Dette sikrer de bedst mulige betingelser for vores udviklingsafdeling. Fejl som ikke indeholder nedenstående informationer sendes retur til afsender.

– Produkt.
– Kontonavn/Aftale nr.
– Fejl type.
– Fejlens påvirkning af driften.
– Konkret beskrivelse af fejlen.
– Billeder eller video af fejlen.

Fejlen vil derefter få en status ud fra kompleksitet og i hvor høj grad den påvirker driften af det pågældende system. Der er desuden fokus på, om fejlen påvirker admin site eller om det påvirker driften af players.
Indrapporteringen af fejl skal ske skrifteligt til [email protected] med emnet:

”Incidents – (indsæt kort beskrivelse)”

 

NordicScreen fejltyper

Minor
Små ikke funktionsbegrænsende fejl i systemet, som kan opleves forstyrrende og eller irriterende for brugeren. Fejl af denne type noteres uden yderligere opfølgning.

Major
Flere kunder bliver i nogen grad begrænset i brugen af systemets mange muligheder. System er dog stadig funktionsdygtigt. Fejl af denne type noteres og der følges op.

Critical
Flere kunder bliver i høj grad begrænset i bruges af basale funktioner i systemet. Der er oftest tale om driftsstop, sort skærm eller misvisende informationer. Fejl af denne type noteres og der følges op. Skulle der opstå critical fejl uden for åbningstiderne opfordrer NordicScreen til, at man optrapper sagen og kontakter medarbejdere direkte på telefon og mail.

24/7 systemovervågning

NordicScreen overvåger alle systemer elektronisk 24 timer i døgnet 365 dage om året. Skulle der opstå problemer vil nøglepersoner ved NordicScreen blive underrettet. Herefter vil der blive lagt en handlingsplan for den pågældende udfordring. Om nødvendigt vil denne handlingsplan blive sendt til relevante forhandlere.