Forhandler-bestilling

Er du klar til at afgive en ordre? Send en mail til [email protected] med følgende information:

  • Navn på forhandler
  • Navn på slutkunden
  • Q-Play aftalenummer for slutkunden
  • Kontaktoplysninger på en kontaktperson hos slutkunden
  • Leveringsadresse
  • Ref/PO nummer
  • Beskrivelse af ordren/opgaverne

Vælg dit produkt