EmbeddedViews

Vil du også kunne vise data fra din kalender på din hjemmeside?

Uanset, om det er din event kalender, programmet for dagens event eller virksomhedens gæster for den kommende uge, så er EmbeddedViews løsningen.

Det sker nogle gange, at du har behov for at vise forskellige typer af kalenderinformationer på din hjemmeside. De kunne for eksempel være datoerne for et stort event du afholder?

Med EmbeddedViews kan du tage dine kalenderdata og vise dem på din hjemmeside eller et hvilket som helst andet data system. Vi hjælper dig med at dele dine informationer på tværs af platforme ved at genere et link fra vores Q-Cal produkt. Dette link kan du bruge på en hvilken som helst platform. f.eks. din hjemmeside.

Med denne feature kan du effektivisere dit arbejde. Det sker fordi informationerne du deler med linket automatisk opdateres på alle platforme, når der sker ændringer i din kalender. Informationerne vil derfor altid være ens på tværs af platforme.